SJSD - blogg og notater om mine DIY

Arduino voltage sensor

Dette innlegget er mest en refareanse / et notat til meg selv for en «voltage sensor» for Arduino. Men siden jeg har funnet / endret koden så kan jeg like gjerne dele den med andre. Kode #include <Wire.h> int analogValue; float voltageValue; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("http://sjsd.github.io/post/arduino-voltage-sensor/"); Serial.println("Voltage: 0 ~ 25"); } void loop() { float temp; analogValue=analogRead(0); temp=analogValue/4.092; voltageValue=(temp/10); Serial.println(voltageValue); delay(1000); } Oppkobling Pluss (+) på sensor kobles til 5V.

Read More »

Arduino, lydsensor og 433MHz kommunikasjon

Dette er en del av et litt større prosjekt jeg jobber med. Det er ikke sikkert dette er den endelige løsningen for prosjektet mitt, men det er en del av det å prøve å feile. Hardware I oppsettet har jeg to Arduinoer, en lydsensor, et sett 433Mhz RF (sender og mottaker) og LED. Jeg har da «krydret» det med å bruke en Adafruit Neopixel stick. Lydsensoren er av en type som kun oppfatter volum og ikke type lyd.

Read More »

Arduino lydsensor

Dette innlegget er en del av et større prosjekt jeg jobber med. Dette innlegget har jeg skrevet mest som et notat til meg selv. Arduino med lydsensor Dette er en enkel lydsensor. Den ikke kan si noe om lydstyrken eller hva slags lyd den reagerer på. Det mest korrekte er å si at den reagerer på volum fremfor lyd. Man kan justere en grenseverdi for styrken på volumet. Altså hvor høy lyden må være før den reagerer og sender fra seg et signal.

Read More »

Kodeklubben, Processing og Ping-Pong (forslag til løsning)

Dette er min gjennomgang av oppgaven Ping pong for Processing laget av Kodeklubben. Min løsning er langt ifra den mest effektive koden. Tanken min er at man enkelt skal kunne lese seg frem til løsningen. Jeg anbefaler at du går igjennom oppgavene Ping pong for Processing før du ser på mitt forslag til løsning. Kanskje du finner en bedre løsning enn meg? Står du fast kan du ta en titt på hvordan jeg har valgt å løse utfordringene.

Read More »

Keyes CC3000 wifi shield på Arduino Uno

Jeg kjøpt mitt WIFI-shield via Banggoods (en billig Kina-butikk), type Keyes CC3000 WiFi Shield. Jeg forventet ikke mye av dette kontra “originale” men det skal være basert på CC3000-brikka. Så noe nytte må den vel gjøre. Jeg møtte på noen utfordringer og har forsøkt å oppsummere løsningene her. Bibliotek Jeg forsøkte først bibliotektet til Adafruit. Men fikk ikke koblet meg på det trådløse nettverket. Så forsøkte jeg bibliotektet til Sparkfun. Uten videre hell.

Read More »

Bluetooth i en gammel FM-radio

Jeg har en «gammel» radio som har vært en god følgesvenn av familien i noen år. Vi har egentlig aldri behandlet denne radioen noe spesielt godt. Den har alltid stått ute i vær og vind. Noe den bærer preg av. Men til tross for dårlig behandling så virker den som den skal. Dette innlegget er litt langt. Jeg har i detalj gått igjennom mine funn og forsøkt å dokumentere det med bilder som jeg har tatt underveis.

Read More »

Arduino Nano, NewPing og HC-SR04

Dette innlegget er egentlig veldig likt innlegget jeg skrev om Arduino og Ping (ultrasonisk sensor) og innlegget om Arduino og HC-SR04 (ultrasonisk sensor). Likevel er det noen forskjeller som gjør det verdt å skrive om. Jeg har brukt en Arduino Nano V3.0 og HC-SR04 på et koblingsbrett. I motsetning til de to foregående eksemplene hvor jeg har skrevet om ultrasonisk sensor så har jeg benyttet meg av et bibliotek som heter NewPing (som du kan kan laste ned fra BitBucket).

Read More »

Koble Arduino til internett via USB

Det er mulig for en Arduino å skrive verdier til eller lese verdier fra internett via USB. Ikke så optimal løsning som å bruke eternetshield eller wifi, men dog mulig. Dette innlegget er et eksempel på hvordan jeg har lest av en verdi fra en fil som er tilgjengelig på internett og videresender denne verdien til min Arduino. Målet vårt her er å lese av en verdi (et tall) fra en tekstfil som ligger på internett og så få LED (på pinne 13) til å blinke like mange ganger som verdien.

Read More »

Arduino og HC-SR04 (ultrasonisk sensor)

Dette innlegget er neste identisk med mitt innlegg Arduino og Ping (ultrasonisk sensor). Eneste forskjellen er bytte av sen ultrasoniske sensoren. Både Ping oh HC-SR04 er populære sensorer å koble til Arduino. I bunn og grunn helt like produkter men med en stor forskjell – antall pinner. Ping har 3 mens HC-SR04 har 4 pinner. Derfor blir koblingskjemaet og koden bittelitt forskjellig. TL;DR En ultrasonisk sensor måler avstanden til et objekt.

Read More »

Arduino og Ping (ultrasonisk sensor)

Dette er helt grunnleggende hvordan man kobler opp en Arduino og en Ping. Koden jeg har brukt er basert på standard eksempel fra Arduino. Eneste jeg har gjort er å legge til tre LED som lyser basert på avstand. Jeg har lånt meg en Ping og satt opp en enkelt test. Dette er en liten del av et litt større prosjekt jeg planlegger. Flere innlegg vil nok komme etter hvert. TL;DR Når et objekt er lengre unna enn 26 cm så vil grønn LED lyse.

Read More »

Legg til hendeslessporing for Google Analytics til Ninja Blocks

Google Analytics (GA) har mulighet for å legge til sporing av enten sidevisning eller hendelse via en egen måleprotokoll (Measurement Protocol). Kort fortalt så spores sider og hendelser via javascript. Men ved å sende en forespørsel til en egen URL til GA så kan man sende inn sporinger uten javascript. Her skal jeg forsøke å beskrive hvordan man setter opp en slik URL og hvordan jeg bruker den sammen med Ninja Blocks.

Read More »

Programmere ATTiny13a via Arduino

Slik kan man programmere en Atmel ATTiny13a via en Arduino. Dette innlegget er mest for min egen del og for at jeg skal huske fremgangsmåten. Men så lenge jeg har et behov for å notere ned mine funn etter mye prøving og feiling så tenker jeg at det er like greit å dele min kunnskap med andre. Målet er å programmere en ATTiny13a ved å bruke en Arduino og Arduino IDE.

Read More »

Serial input (video)

Read More »

Serial input

Since I only have some LEDs to play with I had to be “creative”. So I have tried different ways to program my LEDs to light. This time I have been using the serial console in the Arduino enviroment software. This is how it’s works: By entering the numbers from 0 to 3 I make one of the four LEDs connected to the Arduino to light for some milliseconds. Here is the code: https://gist.github.com/sjsd/5375179 https://gist.github.com/5375179 It’s not so easy to see on the sketch below, but each LED is connected to a output, then through a resistor back to ground.

Read More »