SJSD - blogg og notater om mine DIY

Arduino Nano, NewPing og HC-SR04

Dette innlegget er egentlig veldig likt innlegget jeg skrev om Arduino og Ping (ultrasonisk sensor) og innlegget om Arduino og HC-SR04 (ultrasonisk sensor). Likevel er det noen forskjeller som gjør det verdt å skrive om.

Jeg har brukt en Arduino Nano V3.0 og HC-SR04 på et koblingsbrett. I motsetning til de to foregående eksemplene hvor jeg har skrevet om ultrasonisk sensor så har jeg benyttet meg av et bibliotek som heter NewPing (som du kan kan laste ned fra BitBucket).

Det er flere fordeler ved å bruke NewPing:

  • Mer nøyaktig avlesning
  • Henger ikke i et sekund ved feil avlesning
  • Man kan sette maks avstand for avstand

++ flere du kan lese om på Arduino Playground.

Årsaken til at jeg har byttet fra standard Arduino-kode til NewPing sitt bibliotek var at jeg oppdaget at oppsettet trakk veldig my strøm og ved bruk av batteri så tømte batteriene seg raskt.

Det gjenstår å teste Nano og NewPing med batteri.

Skisse

Skissen viser hvordan jeg valgte å koble opp min Nano og HC-SR04.

Arduino Nano og HC-SR04 skisse

Kode

Koden jeg har testet med er standard eksempelet til NewPing. Eneste endringen jeg har gjort er å endre hvilken port som benyttes.