SJSD - blogg og notater om mine DIY

Arduino og HC-SR04 (ultrasonisk sensor)

Dette innlegget er neste identisk med mitt innlegg Arduino og Ping (ultrasonisk sensor). Eneste forskjellen er bytte av sen ultrasoniske sensoren. Både Ping oh HC-SR04 er populære sensorer å koble til Arduino. I bunn og grunn helt like produkter men med en stor forskjell – antall pinner. Ping har 3 mens HC-SR04 har 4 pinner. Derfor blir koblingskjemaet og koden bittelitt forskjellig.

TL;DR

En ultrasonisk sensor måler avstanden til et objekt. Basert på avstanden så vil tre ulike LED lyse opp. Grønn LED lyser ved avstand over 25cm. Orange LED lyser ved avstand mellom 10 og 25 cm. Rød LED lyser ved avstand under 10 cm.

Skisse

hcsr04-2_bb

HC-SR04

HC-SR04 har 4 pinner:

  • VCC – 5V (positiv)
  • Trig – signal inn fra Arduino (trigger)
  • Echo – signal ut fra
  • Gnd – jord (negativ)

Fordelen med fire pinner er at programmet til Arduinoen slipper å skifte mellom inn- og utgang på samme pinne.

Konklusjon

En HC-SR04 er like enkelt å sette opp og bruke som en Ping. Er man nybegynner så er det kanskje lettere å forstå programeringen med 4 pinner kontra 3 pinner. Man sender inn et signal og får straks svar tilbake på den andre pinnen.

Med en enkel formel så kan Arduinoen endre svaret til noe mer lesbart, som f.eks. antall centimeter fra Ping-en og til et objekt foran.

Fordelen er at den er enkel å bruke og man kan selv sette terskselverdier for handlinger basert på avstander. Ulempen er at objektet må være rett foran Ping-en. Jeg har gjort noen forsøk på f.eks. å holde et ark i 45 graders vinkel. Da klarer ikke Ping-en å måle avstanden. Antageligvis pga at signalet blir reflektert vekk og ikke tilbake.