SJSD - blogg og notater om mine DIY

Arduino lydsensor

Dette innlegget er en del av et større prosjekt jeg jobber med. Dette innlegget har jeg skrevet mest som et notat til meg selv.

Arduino med lydsensor


Dette er en enkel lydsensor. Den ikke kan si noe om lydstyrken eller hva slags lyd den reagerer på. Det mest korrekte er å si at den reagerer på volum fremfor lyd. Man kan justere en grenseverdi for styrken på volumet. Altså hvor høy lyden må være før den reagerer og sender fra seg et signal.

Når sensoren reagerer på et lyd, dvs. den reagerer på et angitt volum, så vil den sende fra seg et signal. Sensoren er koblet til en digital inngang på Arduinoen.

Koden

Denne koden er veldig enkel. Jeg har koblet sensoren til digital ïnngang 2 og en LED til digital utgang 7.

int ledPin = 7;
int inPin = 2;
int volume = 0;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(inPin, INPUT);
 digitalWrite(ledPin, LOW);
}
void loop() {
 volume = digitalRead(inPin);
 if (volume > 0) {
  Serial.println(volume);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(ledPin,LOW);
 }
}