SJSD - blogg og notater om mine DIY

Keyes CC3000 wifi shield på Arduino Uno

Jeg kjøpt mitt WIFI-shield via Banggoods (en billig Kina-butikk), type Keyes CC3000 WiFi Shield. Jeg forventet ikke mye av dette kontra “originale” men det skal være basert på CC3000-brikka. Så noe nytte må den vel gjøre. Jeg møtte på noen utfordringer og har forsøkt å oppsummere løsningene her.

Bibliotek

Jeg forsøkte først bibliotektet til Adafruit. Men fikk ikke koblet meg på det trådløse nettverket. Så forsøkte jeg bibliotektet til Sparkfun. Uten videre hell. Det skal vise seg at løsningen likevel ligger i biblioteket til Sparkfun.

Endre pinner

I definisjonen av pinner som brettet benytter så må man endre hvilken som benyttes. Slik:

#define CC3000_INT 3 // Needs to be an interrupt pin (D2/D3)

#define CC3000_EN 5 // Can be any digital pin

#define CC3000_CS 10 // Preferred is pin 10 on Uno

#define SD_CS 4 // Chip select for SD card

Dette er faktisk den hele løsningen. Endre oppsettet for pinner som Arduino skal “snakke” med brettet med.