SJSD - blogg og notater om mine DIY

Kodeklubben, Processing og Ping-Pong (forslag til løsning)

Dette er min gjennomgang av oppgaven Ping pong for Processing laget av Kodeklubben. Min løsning er langt ifra den mest effektive koden. Tanken min er at man enkelt skal kunne lese seg frem til løsningen.

Jeg anbefaler at du går igjennom oppgavene Ping pong for Processing før du ser på mitt forslag til løsning. Kanskje du finner en bedre løsning enn meg? Står du fast kan du ta en titt på hvordan jeg har valgt å løse utfordringene.

Animert bilde av PingPong

Forklaring av koden

Del 1: Ballen

Vi setter opp noen variabler for ballen. For eksempel farten den skal ha i både X-aksen og Y-aksen og størrelsen.

// Ball
float ballX;
float ballY;
float ballXFart = 2;
float ballYFart = 2;
float ballRadius = 9;
float ballDiameter = ballRadius * 2;

ballX og ballY

Variablene ballX og ballY har ingen verdi. Vi bare forteller programmet at vi senere kommer til å bruke disse variablene og at de skal være av typen float.

ballXFart og ballYFart

Variabelen ballXFart bestemmer hastigheten i X-aksen. Dvs. hastigheten ballen har mot venstre eller høyre.

Variabelen ballYFart bestemmer hastigheten i Y-aksen. Dvs. hastigheten ballen har opp og ned.

ballRadius og ballDiameter

Variabelen ballRadius og ballDiameter bestemmer størrelsen på ballen. Disse variablene bruker vi blant annet til å sjekke om kanten av ballen treffer en rekkert eller kanten av banen.

Del 2: Rekkertene

Vi setter opp variabler for to rekkerter. En som skal plasseres på venstre side og en på høyre side. De har begge samme størrelse. Likevel setter vi opp størrelsen for rekkert 1 og rekkert 2. Årsaken er at vi kommer til å endre størrelsen på rekkertene i spillet.

// Rekkertene
float rekkert1Hoyde = 66; // Rekkert 1 sin høyde ved start av spillet
float rekkert2Hoyde = 66; // Rekkert 2 sin høyde ved start av spillet
float rekkertBredde = 5; // Rekkertenes bredde
float rekkertFart = 4; // Hastighet på rekkertene

rekkert1Hoyde og rekkert2Hoyde

Variablene rekkert1Hoyde og rekkert2Hoyde bestemmer høyden på de to rekkertene. Vi starter med lik høyde for begge to.

rekkertBredde

Variabelen rekkertBredde bestemmer bredden på rekkertene. Her skiller vi ikke mellom de to rekkertene. De får samme bredde og derfor setter vi opp kun en felles variabel.

rekkertFart

Variabelen rekkertFart bestemmer hvor raskt rekkertene kan bevege seg. Vi lar begge rekkertene bevege seg like raskt og derfor deler de samme variabel.

// Rekkert 1 sin plassering i X- og Y-aksen
float rekkert1X = 20;
float rekkert1Y = 100;
// Rekkert 2 sin plassering i X- og Y-aksen
float rekkert2X = 575;
float rekkert2Y = 100;

Plassering av rekkerter

Variablene rekkert1X og rekkert1Y plasserer rekkert 1 (for spiller 1) helt til venstre på banen. Men variablene rekkert2X og rekkert2Y plasserer rekkert 2 (for spiller 2) helt til høyre på banen.

Del 3: Poeng

Vi setter poengene til 0 for begge spillerne

// Poeng
int spiller1 = 0;
int spiller2 = 0;

spiller1 og spiller2

Variablene spiller1 og spiller2 er poengene de to spillerne har når spillet starter.

Del 4: Det olbigatoriske oppsettet

Vi setter størrelsen til 600x300 i henhold til oppgaven. Nå vi vet størrelsen så kan vi også sette ballens startposisjon.

void setup() {
 size(600,300);

 // Starposisjon for ball
 ballX = width / 2;
 ballY = height / 2;
}

Del 5: Utregning, regler og opptegning

VIKTIG! All kode etter dette punktet legges til innen for draw(). Så vi begynner med å lage den.

void draw() {
  // All kode legger vi inn her
}

Del 6: Ballens hastighet og fart

Vi angir ballens posisjon + fart i både X-aksen og Y-aksen

// Posisjon for ball
ballX = ballX + ballXFart;
ballY = ballY + ballYFart;

Del 7: Hva skjer med ballen

Hva skjer med ballen når den kommer utenfor kanten på venstre eller høyre side. Vi sjekker ballens posisjon mot kanten av “bordtennisbordet”. Kommer den utenfor kanten så begynner den på nytt midt på bordet.

// Ny posisjon for ball hvis den kommer utenfor venstre side
if (ballX < ballRadius) {
  ballX = width / 2;
  ballY = height / 2;
}
// Ny posisjon for ball hvis den kommer utenfor høyre side 
if (ballX > width - ballRadius) {
  ballX = width / 2;
  ballY = height / 2;
}

Hvis ballen treffet toppen eller bunnen så endrer vi retning ved sette på en minus (-) foran farten. Da snur ballen.

// Y-retning - sprett i toppen
if (ballY < ballRadius) {
  ballYFart = -ballYFart;
}
// Y-retning - sprett i bunnen
if (ballY > height - ballRadius) {
  ballYFart = -ballYFart;
}

Del 8: Når ballen treffer rekkerten

Siden vi har lagt opp til at vi skal ha noen rekkerter så legger vi til noen “regler” via if. Først legger vi til en regel for rekkerten til venstre (spiller 1).

// Hvis ball treffer rekkert på venstre side
if (ballX-ballRadius < rekkert1X + rekkertBredde && ballX + ballRadius > rekkert1X) {
  if (ballY < rekkert1Y + rekkert1Hoyde && ballY > rekkert1Y) {
    ballX = ballX + rekkertBredde; // Ny posisjon for ball i X-aksen
    ballXFart = -ballXFart; // Ny retning for ball i X-aksen
    rekkert1Hoyde = rekkert1Hoyde - 2; // Gjør rekkert litt mindre
    spiller1 = spiller1 + 1; // Legg på poeng for spiller 1    
  }
}

Så legger vi til en “regel” for hva som skal hende med ballen når den treffer den andre rekkerten (for spiller 2).

// Hvis ball treffer rekkert på høyre side
if (ballX-ballRadius < rekkert2X + rekkertBredde && ballX + ballRadius > rekkert2X) {
  if (ballY < rekkert2Y + rekkert2Hoyde && ballY > rekkert2Y) {
    ballX = ballX - rekkertBredde; // Ny posisjon for ball i Y-aksen
    ballXFart = -ballXFart; // Ny retning for ball i Y-aksen
    rekkert2Hoyde = rekkert2Hoyde - 2; // Gjør rekkert litt mindre
    spiller2 = spiller2 + 1; // Legg på poeng for spiller 2
  }
}

Hvis vi ser på de to “reglene” for begge rekkertene så er de nesten like. Når ballen treffer rekkerten så endres retningen for ballen. I tillegg gjør vi noe lurt for å gjøre spillet litt vanskeligere. Høyden på rekkerten blir litt lavere for hver gang man “slår” ballen. Så får man et poeng.

Spilltaster

For å kunne spille så må man kunne kontrollere rekkertene. Dette gjøres ved å sjekke om det er en tast på tastaturet som blir trykket ned. Så sjekker vi hvilken tast det er og om det stemmer overens med de vi ønsker å bruke for å kontrollere en av rekkertene.

if (keyPressed) {
  // Kontroll av rekkert 2 (høyre side)
  if (keyCode == UP) {
    rekkert2Y = rekkert2Y - rekkertFart;
  }

  if (keyCode == DOWN) {
    rekkert2Y = rekkert2Y + rekkertFart;
  }

  // Kontroll av rekkert 1 (venstre side)
  if (key == 'w') {
    rekkert1Y = rekkert1Y - rekkertFart;
  }

  if (key == 's') {
    rekkert1Y = rekkert1Y + rekkertFart;
  }
}

Som du ser i koden så bruker vi piltast opp og ned. De kontrollerer rekkerten til høyre (spiller 1). Mens w og s er for rekkerten til venstre (spiller 1).

Del 9: Tegn opp figurer

Nå skal vi oppdatere skjermen med alle de tall og variabler vi har angitt eller endret på.

background(0);
ellipse(ballX, ballY, ballDiameter, ballDiameter); // Tegn ball
rect(rekkert1X, rekkert1Y, rekkertBredde, rekkert1Hoyde); // Tegn rekkert 1
rect(rekkert2X, rekkert2Y, rekkertBredde, rekkert2Hoyde); // Tegn rekkert 2
text(spiller1+" poeng",10,10); // Poenh for spiller 1
text(spiller2+" poeng",550,10); // Poeng for spiller 2

Del 10: Komplett kode

Slik ser den ferdige koden ut.

// Ball
float ballX;
float ballY;
float ballXFart = 2;
float ballYFart = 2;
float ballRadius = 9;
float ballDiameter = ballRadius * 2;

// Rekkertene
float rekkert1Hoyde = 66; // Rekkert 1 sin høyde ved start av spillet
float rekkert2Hoyde = 66; // Rekkert 2 sin høyde ved start av spillet
float rekkertBredde = 5; // Rekkertenes bredde
float rekkertFart = 4; // Hastighet på rekkertene

// Rekkert 1 sin plassering i X- og Y-aksen
float rekkert1X = 20;
float rekkert1Y = 100;

// Rekkert 2 sin plassering i X- og Y-aksen
float rekkert2X = 575;
float rekkert2Y = 100;

// Poeng
int spiller1 = 0;
int spiller2 = 0;


void setup() {
  size(600,300);
  
  smooth(2);
  // Starposisjon for ball
  ballX = width / 2;
  ballY = height / 2;
}

void draw() {
  // Posisjon for ball
  ballX = ballX + ballXFart;
  ballY = ballY + ballYFart;
  
  // Ny posisjon for ball hvis den kommer utenfor venstre side
  if (ballX < ballRadius) {
    ballX = width / 2;
    ballY = height / 2;
  }

  // Ny posisjon for ball hvis den kommer utenfor høyre side 
  if (ballX > width - ballRadius) {
    ballX = width / 2;
    ballY = height / 2;
  }
  
  // Y-retning - sprett i toppen
  if (ballY < ballRadius) {
    ballYFart = -ballYFart;
  }
  
  // Y-retning - sprett i bunnen
  if (ballY > height - ballRadius) {
    ballYFart = -ballYFart;
  }
  
  // Hvis ball treffer rekkert på venstre side
  if (ballX-ballRadius < rekkert1X + rekkertBredde && ballX + ballRadius > rekkert1X) {
      if (ballY < rekkert1Y + rekkert1Hoyde && ballY > rekkert1Y) {
        ballX = ballX + rekkertBredde; // Ny posisjon for ball i X-aksen
        ballXFart = -ballXFart; // Ny retning for ball i X-aksen
        rekkert1Hoyde = rekkert1Hoyde - 2; // Gjør rekkert litt mindre
        spiller1 = spiller1 + 1; // Legg på poeng for spiller 1    
      }
  }
  
  // Hvis ball treffer rekkert på høyre side
  if (ballX-ballRadius < rekkert2X + rekkertBredde && ballX + ballRadius > rekkert2X) {
      if (ballY < rekkert2Y + rekkert2Hoyde && ballY > rekkert2Y) {
        ballX = ballX - rekkertBredde; // Ny posisjon for ball i Y-aksen
        ballXFart = -ballXFart; // Ny retning for ball i Y-aksen
        rekkert2Hoyde = rekkert2Hoyde - 2; // Gjør rekkert litt mindre
        spiller2 = spiller2 + 1; // Legg på poeng for spiller 2
      }
  }
  
  if (keyPressed) {
    // Kontroll av rekkert 2 (høyre side)
    if (keyCode == UP) {
      rekkert2Y = rekkert2Y - rekkertFart;
    }
    
    if (keyCode == DOWN) {
      rekkert2Y = rekkert2Y + rekkertFart;
    }

    // Kontroll av rekkert 1 (venstre side)
    if (key == 'w') {
      rekkert1Y = rekkert1Y - rekkertFart;
    }
    
    if (key == 's') {
      rekkert1Y = rekkert1Y + rekkertFart;
    }
  }
  

  background(0);
  ellipse(ballX, ballY, ballDiameter, ballDiameter); // Tegn ball
  rect(rekkert1X, rekkert1Y, rekkertBredde, rekkert1Hoyde); // Tegn rekkert 1
  rect(rekkert2X, rekkert2Y, rekkertBredde, rekkert2Hoyde); // Tegn rekkert 2
  text(spiller1+" poeng",10,10); // Poenh for spiller 1
  text(spiller2+" poeng",550,10); // Poeng for spiller 2
}

Klarer du å lage en autoplay som spiller spillet for deg? Klarer du å legge på egne farger på de enkelte delene? Klarer du å få flere poeng en din motstander?

Lykke til!